Tekidağ Sohbet


Tekidağ Sohbet

Tekidağ Sohbet

Sitesine Hoşgeldiniz Sizlere Tekidağ vede Bedava Sohbet Sitesine hoşgeldiniz evet arkadaşlar.

Öncelikle hoşgeldiniz arkadaşlar Makaleme Tekirdağ coğrafi konumu dolayısıyla önem taşır. Anadolu ve Balkanlar arasında köprü vazifesi görmüştür. İstanbul’a yakın olduğu için Boğazlar üzerinden geçmekte olan Asya ve Avrupa kavimlerinin bağlantıları Tekirdağ’ı İstanbul tarihine yakın bir bağla bağlamıştır.İstanbul zaman zaman saldırıya uğradığı ve bu şehir toprakları verimli olduğu için birçok kavimlerin hakimiyetinde kalmasına sebep olmuştur.
Tekirdağ İli M.Ö. 4000e kadar uzanan tarihi boyunca çeşitli medeniyetlerin tesiri altında kalmış olup bu dönemler içersinde BİSANTHE, RODOSTO, TEKFURDAĞI gibi isimler almıştır.
Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde bulunan Güngörmez ve Güneşkaya Mağaraları ile Marmara Ereğlisi’nde olan Toptepehöyük’te Kalkolitik Çağ bulguları vardır.
Tekirdağ sahil kısmında yapılan kazılar sonucu İlk Tunç Çağı’nda yoğun olarak yerleşmelerin izlerine rastlanır Antik araştırmalar sonucu arkeolojik buluntular yeterli olmadığı için bu dönem tam olarak aydınlanamamıştır Trakya M.Ö. 7’de Grek kolonileri kurulmuş ve şehir ticarete açılmıştır.

Bu dönemde Trakya’nın Marmara kıyılarında şehirler kurulduğu söylenir. M.Ö. 514-513 arasında Bedava Sohbet Pers Kralı Dereus’un İskit Seferi sırasında Trakya Pers egemenliğine geçmiştir.Bu egemenlik M.Ö. 478-477′ de Atina Pers tehlikesine karşılık olarak Attik-Delos Deniz Birliği’ni kurmuş ve bu süreç

Persleri Trakya’dan temizlemesine kadar sürmüştür M.Ö. 342’de Makedonya Kralı 2. Philip Trakya’yı topraklarına katmış ve Odrys Krallığı’nı kendine bağlamıştır.
İskender öldükten sonra Trakya Lysimachos’un hakimiyetine girmiştir M.S. 19. Yüzyılda Roma İmparatoru Tiberius Trakya’ya bir vali göndermiştir.
M.S. 46 yılında İmparator Cladius Trakya’da Roma Eyaletini kurmuştur.

Bedava Sohbet

Trakya uzun yıllar Roma egemenliği altında kalmıştır. M.S 395’te imparatorluk ikiye bölününce Doğu Roma İmparatorluğu içinde kalmıştır.
1354 senesinde Süleyman Paşa emrindeki kuvvetler Gelibolu’ya çıkmış, şehir Türklerin hakimiyetine girmeye başlamıştır.1356 yılında Şarköy ve Malkara ele geçirilmiş, 1357’de I. Murat Tekirdağla beraber Sohbet Çorlu’yu Türk hakimiyetine almıştır.

Bizanslılar kısa süre Tekirdağ topraklarını geri almışlarsa da, I. Murat 1363 senesinde yeniden Osmanlı topraklarına katmıştır.
Balkan Savaşlarında Bulgar işgaline uğrayan bu şehrimizin toprakları , 1913 yılında ise işgalden kurtarılmıştır.

I. Dünya savaşı sonrası Mondros Mütarekesi’nin sonucuyla Yunan kuvvetleri 20 Temmuz 1920’de Tekirdağ’ı işgal etmiştir. Fakat daha sonra 13 Kasım 1922’de Yunan işgali de sona erdirilerek Türk yönetimine geçmiştir.

Tekidağ Sohbet

Marmara Ereğlisi 29 Ekim’de, Çerkezköy ile Saray 30 Seviyeli Sohbet Ekim’de, Çorlu 1 Kasım’da , Muratlı 2 Kasım’da, Malkara ve Hayrabolu 14 Kasım’da, Şarköy 17 Kasım’da düşman işgalinden kurtarılmış olmakla birlikte Türk yönetimine geçmiştir.
Cumhuriyetin ilanı öncesi 15 Ekim 1923 tarihinde İl merkezi olmuştur.

24 Aralık 1840’da Vatan Şairimiz Namık Kemal de bu şehirde doğmuştur.
Çanakkale Destanı’nı yazan 19. Tümen Mustafa Kemal öncülüğünde Tekirdağ’da hazırlanmıştır.

23 Ağustos 1928’de Atatürk’ün Harf İnkılabı nedeni ile Tekirdağ’a gelip Başöğretmen olarak ilk dersi vermiştir.
Sitemizde Tekirdağ insanının hoş sohbetine dahil olabilirsiniz. Sizi aramızda görmek isteriz.

Makalemize son verirken sizleri saygıyla selamlarız. Allah’a emanet olun.

Tekidağ Sohbet

Tekidağ Sohbet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbet - Sohbet - Sohbet - Sohbet - Mobil Sohbet - Sohbet - Sohbet - Forum -